Johtamisen pilarit
Uutinen

#Strategia22: Projekti, havainnot ja tuotokset

"Harvassa ovat firmat, joilla ei olisi minkäänlaista strategiaa. Harvassa ovat firmat, jotka toimivat täysin ilman digitaalisia työkaluja, internetin ulkopuolella, tai ilman teknisiä rajapintoja. Yhä useammassa yritysstrategiassa huomioidaan digitalisaatio, mutta liian harvassa kolikon toinen puoli eli digitaalinen turvallisuus."

Näillä sanoilla avattiin Digipoolin #Strategia22-projekti syksyllä 2021 – ja tässä julkaisussa kerrotaan sen tavoitteista ja tuloksista. Projekti valmistui 04/2022 ja sen tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä (Creative commons -lisenssin alaisia).

Taustaa

Digipooli toteutti vuonna 2020 Kyberturvallisuuden nykytila eri toimialoilla -selvityksen, joka nosti esiin useita kotimaisen yrityskentän vahvuuksia ja haasteenpaikkoja. Tietoa saatiin 12 eri toimialan yrityksistä ja aloille yhteisistä aiheista. Tiedot yhdistämällä tehtiin havaintoja kansallisesta, toimialakohtaisesta kypsyydestä kyberturvallisuuden tai digitaalisen turvallisuuden osalta. Selvityksen raportti ja havainnot ovat kokonaisuudessaan kerrattavissa täältä.

Selvityksen perusteella kansallisesti merkittävä havainto oli se, että kaikkia kotimaisia yrityksiä yhdistää tietty haaste. Tämä haaste on se, ettei strategiatyö tuota tarvittavaa digitaalista turvallisuutta digitalisaation mahdollisuuksiin tarttuessaan. Toisin sanoen, digitaalinen turvallisuus on huomioitu strategioissa liian vähäisesti tai ei lainkaan.

Kehityskohteita Strategiatyöhön
Kuva 1: 2020 Kyberturvallisuuden nykytila eri toimialoilla -selvityksen kaikille yhteiset haasteet.

Selvityksen havainto jätti kuitenkin vielä tulkinnanvaraa sen suhteen, mikä strategiatyössä varsinaisesti on haasteena. Tämän kirkastamiseksi päätettiin toteuttaa #Strategia22-projekti. Strategia22-projektin tavoitteeksi muodostui yritysten johtajia ja johtoryhmiä kyberturvallisuuden johtamisessa tukevien käytännönläheisten kehittämis- ja parannusehdotusten tuottaminen. Lisäksi pyrittiin havainnoimaan sitä, kuinka poolitoiminta voisi tukea yrityksiä asiassa.

Projektin kulku ja tulokset

#Strategia22-projektin toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä kartoitettiin strategiatyön nykytilaa yrityksissä. Toisessa vaiheessa haettiin kokemuksia ja vinkkejä kartoituksen esiin nostamiin asiohin yrityskentän asiantuntijoilta sekä haastettiin heidät esiintymään kolmessa aiheita käsitelleessä tapahtumassa. Kolmannessa vaiheessa kertyneet havainnot ja ideat tiivistettiin tukimateriaaleiksi ja jatkokehitysideoiksi.

Nykytilan kartoitus:

Yritysten nykytilaa kartoitettiin kyselytutkimuksella (Tutustu täällä), jossa selvitettiin mm. sitä kuinka yritysten strategioissa huomioidaan digitalisaatio ja digitaalinen turvallisuus. Kyselyssä selvitettiin myös, millaiset strategiatyön lähtökohdat yrityksissä ovat, kuinka strategioita muodostetaan ja millaisiin kyberturvallisuuden toimenpiteisiin strategia yrityksissä johtaa.

Kysely lähetettiin Huoltovarmuusorganisaatiossa eri alojen yritysedustajille ja siihen vastasi lähes 70 yritystä. Kartoitus tuotti siis monipuolisesti tietoa (Vastaukset tarkasteltavissa tässä) ja lopulta raportin yritysten nykytilasta strategiatyön osalta (Nykytilakartoituksen raportti tässä)

Tapahtumat:

Nykytilan kartoituksen esiin nostamiin haasteisiin pureuduttiin tarkemmin osallistavissa tapahtumissa. Haastoimme tapahtumissa yritysjohtajia ja strategiatyön ammattilaisia ratkomaan haasteita ja jakamaan kokemuksiaan.

Projektin aikana järjestettiin kolme tapahtumaa, jotka esittelivät strategiatyön havaintoja, nostivat esiin parhaita käytäntöjä ja tarjosivat vinkkejä digitaalista turvallisuutta aikaansaavien toimenpiteiden toteuttamiseen yrityksissä. Tapahtumat tukivat ja sparrasivat yrityksiä omien strategioidensa kehittämisessä.

Tapahtumien pääteemat olivat:

  1. Digitalisoinnin strategiset vaikutukset yrityksen toimintaympäristön turvallisuuteen
  2. Digiturvallisen yrityksen strategialla johtaminen
  3. Turvallisuus, vastuullisen yrityksen strategisena kilpailuetuna

Tapahtumien tallenteet löytyvät Digipoolin Youtube kanavalta sekä alta upotettuna.

 

 

 

Loppuraportti ja Tukimateriaalit:

Projektin pohjalta laadittiin ohjeistus, jossa annetaan neuvoja kyberturvallisuuden huomioimiseen strategiatyössä sekä digitaalisen turvallisuuden johtamiseen. Ohjeistus koostuu ns. työkalupakista sekä huoneentaulusta, jotka tukevat yritysjohtoa strategiatyössä. Näiden lisäksi projektista laadittiin loppuraportti toimenpidesuosituksineen.

Ohjeistuksen ensimmäisenä osana toteutettiin Turvallisen digitalisaation työkalupakki yritysjohtajalle -ohjedokumentti. Sen avulla strategiatyössä voidaan huomioida paremmin digitalisaation turvallisuus , ja johtaa yritystä digiturvallisesti varautuen ja jatkuvuus turvaten (Ohjedokumentin lataus tästä).

Ohjeen toinen osa on tiivis Business Model Canvas -ajatusta mukaileva työväline, jonka läpikäymällä yrityksen johto voi helposti tuottaa toimintaa ohjaavan huoneentaulun. Huoneentaulu keskittyy digi- ja kyberturvallisuusaiheisiin. (Huoneentaulun ja käyttöohjeen lataus tästä)

Cyber Canvas
Kuva 2:Hallituksen Digi- ja Kyberturvallisuuden huoneentaulu.

TYÖN JATKUVUUS: STRATEGIATYÖN JA -PROSESSIEN KYBERKYPSYYDEN PARANTAMINEN  JATKOSSA

Pöytälaatikoissa pölyttyvät ohjeistukset eivät muuta mitään. Siksi Digipoolin työ jatkuu myös Strategia22-projektin jälkeen. Tavoitteenamme on jatkossa mm. vaikuttaa strategiatyötä kouluttavien tahojen koulutussisältöihin ja saada heidät hyödyntämään  projektissa tuotettuja materiaaleja omien materiaaliensa pohjana.

Strategia-aiheisiin liittyvät sisällöt tulevat luonnollisesti näkymään myös Huoltovarmuusorganisaation poolien toiminnassa tapahtumissa, koulutuksissa ja sisällöissä.

Jos aihe ja projektissa tuotetut tukimateriaalitt kiinnostavat, voit ottaa yhteyttä digipooli@teknologiateollisuus.fi.

 

Artikkelin viitteissä mainitut sisällöt kootusti

Kyberturvallisuuden nykytila eri toimialoilla (2020)

Strategia22-projektin nykytilan kartoitus:

Strategia22-projekti: yritysten kyberturvakysely

Strategia22-projekti: yritysten kyberturvakyselyn tulokset

Strategia22-projekti: Tutkimusraportti

Strategia22-projektin tapahtumatallenteet:

Digipoolin Youtube-kanava

Strategia22-projektissa tuotetut tukimateriaalit:

Ohje: Turvallisen digitalisaation työkalupakki yritysjohtajalle

Ohje: Hallituksen digi- ja kyberturvallisuuden huoneentaulu