Clouds in the sky
Uutinen

Pilvipalveluiden käytöstä huoltovarmuusorganisaation yrityksissä

Tässä jutussa avataan Digipoolin ja Futuricen toteuttaman pilvipalveluiden käytön selvityksen sisältöjä. Selvitys toteutettiin H1/2024 ja selvitykseen osallistui yli 100 Huoltovarmuusorganisaation yritystä eri aloilta.

Tässä kirjoituksessa esitellään pilvipalveluiden käytön selvityksen havaintoja. Kyseessä on tilannekatsaus pilvipalveluiden käyttöön Huoltovarmuusorganisaation yrityksissä vuonna 2024. 

 

Pilvipalveluiden käyttö on laajaa ja riippuvuus kehittyy edelleen

Selvityksen mukaan pilvipalvelut ovat tulleet käyttöön jäädäkseen. Jopa 60 % organisaatioista on lähtenyt pilvipalveluita hyödyntämään ja 80 % suunnittelee lisäävänsä pilvipalveluiden käyttöä lähivuosina. Perusteita pilvipalveluiden käytön lisääntymiselle vaikuttaisivat olevan helppous, joustavuus ja kustannustehokkuus. Pilvipalveluiden osuus kaikista yritysten käytössä olevista palveluista on hyvinkin suuri ja osuus tulee arvioiden mukaan edelleen kasvamaan - toisinsanoen riippuvuus näistä palveluista ja yhteyksien merkitys kasvaa edelleen. Onneksi suomessa on monin tavoin varmistetut tietoliikenneyhteydet ulkomaailmaan sekä teleoperaattorit ja viranomaiset tekevät vahvaa yhteistyötä pitääkseen yhteydet kunnossa.

Pilvipalveluiden osuus
Pilvipalveluiden osuus sovelluskannasta

 

Pilvipalveluiden hyviä ja huonoja puolia 

Pilvipalveluissa on on paljon hyvää ja se on ennenkaikkea varautumisen väline oikein käytettynä. Ja em. hyötyjen ulosmittaaminen pilvipalveluista vaatii kuitenkin järkeviä päätöksiä ja osaamista käyttää niitä asianmukaisesti. (Kuten taannoin Digipoolin huoltovarmuutta pilvipalveluilla ohjeistuksessakin todettiin). Pilvipalveluiden käyttöön nähdään kuitenkin liittyvän haasteita ja riskejä, jotka eivät välttämättä ole siedettäviä. Selvityksen mukaan mm. tietoturvan aikaansaanti pilvipalveluissa tai lopulliset käyttökustannukset ovat yllättäneet käyttäjiä. 

 

Pilvipalveluiden käyttö kriittisissä toiminnoissa – varovaisuutta ilmassa

Kun puhutaan yrityksen liiketoiminnalle tai huoltovarmuudelle kriittisistä toiminnoista, pilvipalveluihin suhtaudutaan selvästi varovaisemmin kuin muihin sovelluskannan ohjelmistoihin. Vain 40 % kertoo "uskaltaneensa" viedä kriittisiä toimintoja pilvipalveluihin. Ja 12 % vastaajista on todennut täysin pidättäytyvänsä pilvipalveluiden hyödyntämisestä kriittisien toimintojen osalta. Ja hieman yllättäen tietoliikenneyhteyksien varmuus nousi isoimmaksi esteeksi kun syitä tälle kysyttiin. Ja kuten edellä mainittiin sen ei pitäisi suomen verkkoympäristöissä olla merkittävä päätösperuste - päinvastoin - paikallisen konesalin tuhoutuminen on todennäköisempi ja suurempi riski kuin se että pilvipalveluun ei hetkellisesti saisi yhteyttä. 

 

Millä päätöksillä on lähdetty pilvipalveluita hyödyntämään - puntarissa painaa muukin kuin hinta

Onneksi päätöksenteossa ei ole pelkästään hinta edellä tehty päätöksiä - päätöksiin on vaikuttanut myös palveluiden käytön helppous ja toisaalta kokonaisarkkitehtuuri. Ja arkkitehtuuri voikin olla vaikutin myös sille, että palveluiden käyttö lisääntyy sillä modernit arkkitehtuurit on useimmiten toteutettavissa pilvipalveluihin - Huoltovarmuus on myös nostettu esiin vaikuttimena pilvipalvleuiden käytölle, joskin vain pienellä osalla vastaajia. Sitä tulee kuitenkin näkulmastamme arvioida osana päätösprosessia. 

 

Pilvipalveluiden käytön tulevaisuus – miltä vaikuttaa?

Pilvipalveluiden käyttö tulee siis selvityksen perusteella kasvamaan, ja riippuvuuden kasvaessa tulee varmistaa se, että valittujen ratkaisuiden kanssa voidaan elää ja toimia pitkään. Toiosinsanoen ilmiselvä tarve osaamiselle ja erityisesti tietoturvan rakentamiselle pilvipalveluissa on suuri tarve - johon yritysten tulee varautua tämän kehityksen myötä.  Vaikka pilvipalvelut tuovat joustavuutta ja modernia teknologiaa, varautuminen ja huoltovarmuus on pidettävä mielessä. 

 

Mitä vastaajat haluavat tietää pilvipalveluiden hyödyntämiseen liittyen? FAQ

Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan mm. digipoolin pilvipalvelujaoksessa.

 1. Mitä toimintoja uskaltaa viedä pilveen?
 2. Mitä rajoitteita pilvipalveluilla on huoltovarmuuskriittisissä toiminnoissa?
 3. Mitä palveluntarjoajia tai maantieteellisiä alueita tulisi välttää?
 4. Onko olemassa valtakunnallista ohjetta tai suunnitelmaa pilvikatastrofien varalta?
 5. Miten käyttäjä voi varmistaa, että tiedot pysyvät turvassa pilvipalveluissa?
 6. Kuinka helppoa on vaihtaa pilvipalvelusta toiseen?

Toimenpidesuosituksia yrityksille selvityksen perusteella:

Seuraavalla listalla esitellään muutamia suosituksia pilvipalveluita hyödyntäville yrityksille - selvityksen perusteella.

 1. Pilvipalvelustrategian kehittäminen: Yritysten tulisi luoda tai päivittää pilvipalvelu strategia. Tämä strategia voi olla osa laajempaa IT- tai digistrategiaa, mutta sen tulee sisältää selkeät tavoitteet kustannustehokkuudesta, tietoturvasta ja skaalautuvuudesta.
 2. Tietoturvan parantaminen: Yritysten on varmistettava, että pilvipalveluissa käytetään ajantasaisia tietoturvastandardeja. Tähän kuuluu esimerkiksi ISO/IEC 27001, CSA STAR tai PiTuKri-standardien noudattaminen.
 3. Osaamisen kehittäminen: Yritysten on investoitava henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, jotta heillä on tarvittava tietotaito pilvipalveluiden käytössä ja kehittämisessä.
 4. Riskienhallinnan ja jatkuvuuden suunnitelmat: Yritysten on luotava kattavat riskienhallinta- ja jatkuvuussuunnitelmat, jotka kattavat pilvipalveluiden käytön. Tämä sisältää varmistus- ja palautussuunnitelmat häiriötilanteissa.
 5. Kriittisten toimintojen arviointi: Yritysten tulee arvioida, mitkä kriittiset toiminnot voidaan siirtää pilveen ja mitkä on parempi pitää on-premise-ratkaisuissa (jos mitään). Tämä vaatii perusteellista riskianalyysiä ja sääntelyvaatimusten huomioimista.
 6. Palveluntarjoajien valinta ja hallinta: Yritysten on oltava tarkkoja pilvipalveluntarjoajien valinnassa ja hallinnassa. Tulee selvittää, missä tieto sijaitsee ja miten tietoturva on järjestetty. Lisäksi tulee luoda suunnitelmat palveluntarjoajan tai pilvipalvelun vaihtamiseen kriittisimmissä toiminnoissa.
 7. Huoltovarmuuden huomioiminen: Päätöksenteossa on otettava huomioon huoltovarmuusnäkökulmat, erityisesti kriittisten toimintojen osalta. On arvioitava jatkuvuutta pilvipalveluita hyödyntäen ja verraten muihin ratkaisuihin.

Tässä tiiviisti selvityksemme havaintoja ja tilannetietoa pilvipalveluiden hyödyntämisestä vuonna 2024! Tehdään järkeviä päätöksiä pilvipalveluiden hyödyntämisessä!

 

Pilvipalveluiden käytön selvitys 2024 raportti

Projektin toteuttaman selvityksen raportin voit ladata tästä.

Raportti avaa pilvipalveluiden käyttöä nyt sekä summaa arvioita käytön kehityksestä - se myös nostaa esiin aiheita, joihin pilvipalveluiden käytössä tulee kiinnittää huomiota.