TIETO22

TIETO22-Harjoitus - aika varautua!

TIETO-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Se on myös yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää laajoissa häiriötilanteissa sparraava, useiden toimialojen harjoitus.

TIETO22 logo

 

TIETO22-harjoituksen tavoitteena oli harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi. Harjoitus oli skenaariopohjainen strategisen tason harjoitus, joka järjestettiin kolmiosaisena.

Harjoitukseen osallistuivat lukuisat toimialat ja mukana oli luonnollisesti myös toimialojen keskeiset palvelutuottajat tele- ja ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Lisäksi harjoitukseen osallistuivat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä poliisi ja monet muut.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen sekä julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laaja-alainen vaikuttaminen, ja siihen liittyvät kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen ja fyysiset toimet, vaarantaa yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

 

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kehitetään sopimussuhteista yhteistyötä

TIETO22-harjoituksen tavoitteena oli kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistettiin konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -kehitysohjelmassa.

Vahvuutemme on kriittisistä toiminnoista vastaavien yritysten ammattitaidossa sekä viranomaisten kyvyssä kriisitilanteessa vahvistaa yritysten toimintakykyä esimerkiksi havaintotiedoilla, toimintaohjeilla sekä asiantuntijatuella. Yhdessä vakavat häiriötilanteet havaitaan nopeammin ja kokonaiskuvan muodostaminen haastavista tilanteista nopeutuu. Samalla syntyy myös kyky torjua häiriön vaikutukset ja palautua normaaliin toimintaan. Läheinen yhteistyö mahdollistaa viranomaisten tuen tehokkaan kohdistamisen laajoissa, useisiin yrityksiin vaikuttavissa häiriötilanteissa.

TIETO22-harjoituksen organisoinnista vastasi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Harjoituksen järjestämisestä vastasi Huoltovarmuuskeskus. TIETO-harjoituksia on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti Puolustusvoimien johdolla. TIETO-harjoitukset siirtyivät vuodesta 2018 lukien Huoltovarmuuskeskuksen vastuulle.

Koronapandemia vaikutti TIETO20-harjoituksen toteuttamiseen, ja harjoituksen aikataulua sekä toteuttamistapaa jouduttiin muuttamaan useita kertoja. Vastaavasti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut energiakriisi toi lisäväriä harjoituksen skenaarioihin. Harjoitus kuitenkin toteutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesi.

Harjoituksen tapahtumat olivat:

  • Avaustilaisuus 17.02.2022
  • Jakson 1 Koulutuspäivä 16.03.
  • Jakson 2 Koulutuspäivät 17.-19.05.2022
  • Jakson 3 Perehdytyspäivä 18.08.2022
  • Jakson 3 ja Harjoituksen Intensiivivaihe/Peli 20.-22.09.2022
  • Jakso 4 Purkupäivä 09.11.2022
  • Jakso 4 Seurantaseminaari 20.09.2023

Jakson 4 Seurantaseminaari järjestetään 20.09.2023. Siinä keskitytään niihin kehitystoimenpiteisiin, joita harjoittelevissa yrityksissä ja viranomaisorganisaatioissa on tehty viimeisen vuoden aikana.

Seuraava kuva esittelee TIETO22-harjoituksen tapahtumat aikajanalla:

TIETO22 Alustava aikataulu