TIETO22

TIETO22

TIETO22-Harjoitus lähestyy - aloita varautuminen!

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää kyberhäiriötilanteissa sparraava harjoituskokonaisuus useiden toimialojen yritysten resilienssiä kyberhyökkäysten varalta.

TIETO22 logo

 

Tavoitteena on harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi. Harjoitus on skenaariopohjainen strategisen tason harjoitus, joka järjestetään kolmiosaisena.

Tällä kertaa harjoitukseen osallistuvat lukuisat toimialat ja mukana ovat luonnollisesti myös toimialojen keskeiset palvelutuottajat tele- ja ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä poliisi ja monet muut.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen sekä julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laajat kyberhäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen ja kyberhäiriöiden hallinta vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

 

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kehitetään sopimussuhteista yhteistyötä

Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen digitaalisen turvallisuuden kehitysohjelmassa.

Vahvuutemme on kriittisistä toiminnoista vastaavien yritysten ammattitaidossa sekä viranomaisten kyvyssä kriisitilanteessa vahvistaa yritysten toimintakykyä esimerkiksi havaintotiedoilla, toimintaohjeilla sekä asiantuntijatuella. Yhdessä vakavat häiriötilanteet havaitaan nopeammin ja kokonaiskuvan muodostaminen haastavista tilanteista nopeutuu. Samalla syntyy myös kyky torjua häiriön vaikutukset ja palautua normaaliin toimintaan. Läheinen yhteistyö mahdollistaa viranomaisten tuen tehokkaan kohdistamisen laajoissa, useisiin yrityksiin vaikuttavissa häiriötilanteissa.

Harjoituksen organisoinnista vastaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Harjoituksen järjestämisestä vastaa Huoltovarmuuskeskus. Nyt järjestettävä TIETO22-harjoitus on osa pidempiaikaista jatkumoa. Harjoituksa on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti.

Harjoituksen tapahtumat (alustavasti):

  • Avaustilaisuus 17.02.2022
  • Jakson 1 Koulutuspäivä 16.03.
  • Jakson 2 Koulutuspäivät 17.-19.05.2022
  • Jakson 3 Perehdytyspäivä 18.08.2022
  • Jakson 3 ja Harjoituksen Intensiivivaihe/Peli 20.-22.09.2022
  • Jakso 4 Purkupäivä 09.11.2022
  • Jakso 4 Seurantaseminaari 20.09.2023

Seuraava kuva esittelee TIETO22-harjoituksen tapahtumat aikajanalla:

TIETO22 Alustava aikataulu