Etätyö
Uutinen

Miten valita turvallinen etätyöväline? Ohjeita ja vinkkejä avuksi

Moni on tänä vuonna miettinyt, mikä etätyöhön käytettävä sovellus on turvallinen käyttää. Tästä syntyi ajatus oppaasta, joka auttaa organisaatioita, heidän työntekijöitään ja tietoturvasta vastaavia vertailemaan eri etätyövälineitä keskenään ja valitsemaan sopiva monista vaihtoehdoista. Oppaan on teettänyt Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan -oppaaseen on koottu keskeisiä kysymyksiä, joiden avulla on helpompi arvioida eri vaihtoehtoja. Ennen valintaa on hyvä myös miettiä eri käyttötilanteita, missä tilanteissa etätyövälinettä tarvitaan ja miten sitä käytetään.

Pohdintojen tueksi on koottu myös vertailutaulukko yleisten pikaviestintä- ja etäkokoustyövälineiden sekä ryhmätyöskentely- ja tiedostonjakotyövälineiden tietoturvaominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia voi hyödyntää myös muiden, vertailun ulkopuolelle jääneiden, etätyövälineiden arvioinneissa. Vertailuun käytetty aineisto on toukokuulta 2020.

Lisäksi opas sisältää listauksen lähteistä sekä sovellusten käyttösuosituksia ja vinkkejä, joilla voi parantaa eli ”koventaa” käytettyjen etätyövälineiden tietoturvaa. Selvityksen toteuttivat F-Secure Oy:n riippumattomat asiantuntijat.

”Etätyöskennellessä korostuu käyttäjien rooli tietoturvan toteutumisessa, jolloin organisaatioiden etätyöohjeiden on tuettava henkilöstön arkea.” sanoo varautumispäällikkö Jarna Hartikainen Huoltovarmuuskeskuksesta.

”Jokainen voi valinnoillaan ja kysyntää lisäämällä vaikuttaa tietoturvan kehitykseen. Kun tietoturvaominaisuudet otetaan laajemmin käyttöön ja ohjelmistovalmistajilta vaaditaan niiden parannuksia, myös tarjonta paranee vähitellen,” toteaa Digipoolin poolisihteeri Antti Nyqvist Teknologiaeollisuus ry:stä.

Etätyö kirja

Opas on saatavissa Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkaisut/ 

 

Lisätietoja:

Antti Nyqvist, Teknologiateollisuus ry, Digipoolin poolisihteeri, puh. +358 40 861 9 446 (tavoitettavissa 3.8. lähtien)

Jarna Hartikainen, Huoltovarmuuskeskus, varautumispäällikkö, puh. 029 505 1022 (tavoitettavissa 9.7. saakka ja 10.8. lähtien)

Linkkejä:

Huoltovarmuusorganisaation Digipooli: https://www.digipooli.fi/fi/mika-digipooli-mista-kyse

Huoltovarmuuskeskus: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/