Mikä Digipooli - mistä on kyse

DigipoolinLogoPysty
Digipooli vahvistaa huoltovarmuuskriittisten toimialojen ja yritysten kyberresilienssiä.

Tavoitteenamme on, että yhteiskunnan vakautta heikentäviä häiriöitä on vähemmän ja yritysten liiketoiminnan jatkuvuus häiriöissä on parempi.

Digipooli kehittää ICT-alan jatkuvuuden- ja riskienhallintaa sekä varautumista. Päämääränä sparrata yritykset parempaan suoritukseen näissä aiheissa.

Digipooli on yritysten ja viranomaisten yhteistyöhön perustuva luottamusverkosto, joka edistää yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta. Vahvistamme yritysten kykyä ennakoida häiriötilanteita ja toipua niistä, sillä iskunkestävä digitaalinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä. Autamme yrityksiä menestymään vastuullisesti ja turvallisesti.

 

Digipoolin toimintaa ja tavoitteita kuvataan systeemisesti näin:

Jotta Kyberresilienssi on hyvä huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla ja yrityksissä edellyttää se sitä, että Jatkuvuudenhallintaa ja varautumissuunnittelua tehdään.

Sitä tulee tehdä jatkuvana toimintana, missä Varautumista harjoitellaan  ja muodostetaan turvallisuuden tilannekuvaa. Jotta Yrityksillä on hyvä turvallisuuden tilannekuva, edellyttää se että Yritysten turvallisuusosaaminen on hyvää.

Jotta näitä toimenpiteitä yrityksissä tehdään pyritään siihen, että Turvallisuus on yritysten strategiassa. Digipooli pyrkii tukemaan yrityksiä näissä aiheissa ja jotta päästään strategiseen tasoon vaikuttamaan tulee Digipooli olla tunnettu ja vaikuttava toimija.

Kyberresilienssi edellyttää että toimitaan verkostoina ja huomioidaan keskinäisriippuvuudet kaikessa toiminnassa.

 

Ryhmät Digipoolissa

 

Verkostoomme kuuluu kymmeniä alan yrityksiä ja niiden edustajia. Lisäksi mukana toiminnassa ovat kaikki oleelliset viranomaiset. Poolin toimintaa ohjataan Teknologiateollisuus Ry:stä, missä Digipoolin parissa työskentelee useita henkilöitä.

Digipoolissa toimii Ryhmiä ja jaoksia - ryhmät edustavat pysyviä rakenteita ja jaokset määräaikaisia rakenteita. Jaokset edistävät huoltovarmuutta teema-aiheissaan määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. 2023 toimivia ryhmiä ja jaoksia ovat:

- Johtoryhmä - määrittelee strategiamme - tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. Elinkeinoelämän vetämä ryhmä, missä ovat mukana aihealueella relevanttien viranomaisten edustus.

- Kyberryhmä - edustaa näkemystä Kyber aiheisen kehityksen tilasta eri toimialoilla. Elinkeinoelämän edustajia huoltovarmuusorganisaation eri aloilta. 

- ICT-ryhmä - edustaa ICT aiheista tarjoomaa huoltovarmuusorganisaatiolle sekä ICT yritysten oman varautumisen tilaa. Otos Digipoolin verkoston yrityksistä - merkittäviä ICT palvelutuottajia.

- Pilvipalvelut jaos - edistää pilvipalveluiden käyttöä varautumisen välineenä sekä huoltovarmuutta edistävän päätöksentekoprosessin käyttöä yrityksissä - Huoltovarmuusorganisaation pilvipalveluita hyödyntäviä yrityksiä, pilvipalveluita hyödyntäviä julkishallinnon edustajia sekä palvelutuottajia.

- Datacenter palvelut jaos - edistää konesalipalveluiden huoltovarmuutta - huoltovarmuusorganisaation yritysedustusta - palveluiden käyttäjiä ja tarjoajia.

- Tietoturvapalvelut (DFIR) jaos - edistää palveluiden käyttöä ja saatavuutta ja sitä kautta huoltovarmuutta huoltovarmuusorganisaation yrityksissä - huoltovarmuusorganisaation yritysedustusta - palveluiden käyttäjiä ja tarjoajia.

 

Lue lisää huoltovarmuusorganisaatiosta (HVO) ja digipoolista Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta:

Huoltovarmuusorganisaatio

Toimialat

Tietoyhteiskunta

Digipooli Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla