Mikä Digipooli - mistä on kyse

DigipoolinLogoPysty
Digipooli vahvistaa huoltovarmuuskriittisten toimialojen ja yritysten kyberresilienssiä.

Tavoitteenamme on, että yhteiskunnan vakautta heikentäviä häiriöitä on vähemmän ja yritysten liiketoiminnan jatkuvuus häiriöissä on parempi.

Digipooli kehittää ICT-alan jatkuvuuden- ja riskienhallintaa sekä varautumista. Päämääränä sparrata yritykset parempaan suoritukseen näissä aiheissa.

Digipooli on yritysten ja viranomaisten yhteistyöhön perustuva luottamusverkosto, joka edistää yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta. Vahvistamme yritysten kykyä ennakoida häiriötilanteita ja toipua niistä, sillä iskunkestävä digitaalinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä. Autamme yrityksiä menestymään vastuullisesti ja turvallisesti.

 

Digipoolin toimintaa ja tavoitteita kuvataan systeemisesti näin:

Jotta Kyberresilienssi on hyvä huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla ja yrityksissä edellyttää se sitä, että Jatkuvuudenhallintaa ja varautumissuunnittelua tehdään.

Sitä tulee tehdä jatkuvana toimintana, missä Varautumista harjoitellaan  ja muodostetaan turvallisuuden tilannekuvaa. Jotta Yrityksillä on hyvä turvallisuuden tilannekuva, edellyttää se että Yritysten turvallisuusosaaminen on hyvää.

Jotta näitä toimenpiteitä yrityksissä tehdään pyritään siihen, että Turvallisuus on yritysten strategiassa. Digipooli pyrkii tukemaan yrityksiä näissä aiheissa ja jotta päästään strategiseen tasoon vaikuttamaan tulee Digipooli olla tunnettu ja vaikuttava toimija.

Kyberresilienssi edellyttää että toimitaan verkostoina ja huomioidaan keskinäisriippuvuudet kaikessa toiminnassa.

 

Digipoolin kuvaus

Verkostoomme kuuluu kymmeniä alan yrityksiä ja niiden edustajia. Lisäksi mukana toiminnassa ovat kaikki oleelliset viranomaiset. Poolin toimintaa ohjataan Teknologiateollisuus Ry:stä, missä Digipoolin parissa työskentelee useita henkilöitä.

Lue lisää pooliorganisaatiosta ja digipoolista Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta:

Huoltovarmuusorganisaatio

Toimialat

Tietoyhteiskunta

Digipooli Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla