Photo by National Cancer Institute on Unsplash
Uutinen

Yhteistyö varmistaa yhteiskunnan digitaalisen turvallisuuden

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Digipooli ja Huoltovarmuuskeskus tuottavat poikkeustilan aikana yhteistyössä digialan tilannekuvaa. Erityisenä painopisteenä on turvata terveydenhuoltoalan toimintaedellytykset. Yhteisessä vetoomuksessa toivotaan, että ICT-alan yritykset priorisoisivat nyt SOTE-toimijoita.

Koronavirus ja siitä aiheutunut poikkeustila ovat muuttaneet nopeasti yhteiskuntaa. Sosiaalisen eristäytymisen mahdollistaminen vaati laajamittaisen siirtymisen etätyöhön ja -opiskeluun, mikä on kuormittanut erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaan erikoistuneita ICT-alan yrityksiä ja kriittisten yritysten IT-toimintoja. Vaikka tilanne on Suomessa olosuhteisiin nähden vakaa, saattavat näkymät muuttua nopeasti.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Digipooli ja Huoltovarmuuskeskus ovat tuottaneet yhteistä digialan tilannekuvaa yhteistyössä yritysverkostojensa kanssa. Tilannekuvan tuottamisen ja seurannan avulla voidaan ennakoida nykyisen tilanteen kehitystä sekä edesauttaa vakaan tilan ylläpitämistä kotona ja kriittisillä aloilla, kuten terveydenhuollossa.

 

Tilannekuvaa tuotetaan yhteistyöverkostojen avulla ja seurataan etätapaamisissa

Laaja yhteistyö mahdollistaa tilannekuvan tuottamisen. Kyberturvallisuuskeskus saa tietoa useista eri lähteistä, kuten toimialakohtaisista ja kansainvälisistä verkostoista, vastaanotetuista ilmoituksista, havainnointijärjestelmistä sekä uutisseurannasta. Näiden lisäksi eri toimialojen yrityksiä kannustetaan keräämään vastaavaa tietoa verkoston käyttöön erillisellä kyselyllä Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuusorganisaation poolien kautta.

"Näin kerätään tietoa tilanteesta yksittäiseltä toimialalta sekä alojen vaikutuksista toisiinsa", kertoo Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jarna Hartikainen.

Yhteistyössä saatua tietoa raportoidaan yritysten ja valtionhallinnon käyttöön. Raportit käsitellään ja tilannekuvan muodostumista seurataan säännöllisesti yhteisissä etätapaamisissa. Koko yhteiskunnan kattavia havaintoja arvioidaan, jotta koronaepidemian vaikutuksia ICT-alalle ja asiakkaille voidaan lieventää. Tapaamisissa etsitään ratkaisuja, jotta viestintäpalvelut ja yritysten ICT-järjestelmät toimivat mahdollisimman moitteettomasti ja varmistetaan ICT-järjestelmistä riippuvien toimintojen jatkuvuus.

 

Tilannekuvan perusteella vetoomus SOTE-toimijoiden tukemiseksi koronaviruksen aikana

Yhteistyössä tuotetussa tilannekuvassa on keskitytty erityisesti terveydenhuoltoon ja viestintäverkkoihin niiden yhteiskunnallisen tärkeyden takia koronapandemian aikana. Maailmalla on raportoitu terveydenhuoltoon kohdistuneista kyberhyökkäyksistä.  Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Kalle Luukkaisen mukaan terveydenhuoltoa priorisoidaan koronapandemian aikana.  "Terveydenhuollon IT-järjestelmien toimivuuden varmistaminen on nyt ensisijaisen tärkeää", Luukkainen toteaa. 

Kyberturvallisuuskeskus, Digipooli ja Huoltovarmuuskeskus tukevat terveydenhuoltoalan toimintaa yhteisellä vetoomuksella ICT-alan yrityksille SOTE-toimijoiden, kuten sairaaloiden, hoivakotien sekä terveyskeskusten palvelupyyntöjen ja järjestelmäpäivitysten priorisoimiseksi.

Vetoomus on vastaanotettu hyvin ja useat ICT-alan yritykset ovat ilmoittaneet huomioivansa terveydenhuoltoalan tilanteen toiminnassaan sopimusten rajoissa ja erikseen neuvottelemalla.

"Toivomme, että ICT-yritykset osallistuvat tilannekuvan tuotantoon ja kehityksen ennakointiin jatkossa yhä enemmän", sanoo Digipoolin valmiuspäällikkö Antti Nyqvist.

Monet yhteiskunnalle kriittiset alat ovat riippuvaisia ICT-yritysten tuesta. Laajan yhteistyön avulla varmistetaan vakaan tilanteen jatkuminen ja toimenpiteet, joilla riskien vaikutuksia yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin pienennetään nykyisessä poikkeustilassa. Sisäänpäin kääntymisen sijaan hyödynnämme yhteistyön voimaa ja vahvistamme niitä verkostoja, joita olemme rakentaneet poikkeuksellisten aikojen varalle.