Connecting wire
Uutinen

Digipooli ja Futurice käynnistivät pilvipalvelut ja huoltovarmuus -projektin

Digipooli ja Futurice ovat aloittaneet Elokuussa pilvipalvelut ja huoltovarmuus -projektin, josta tiedotettiin jo viime huhtikuussa. Projektissa tuotetaan helppolukuinen ohjeistus, joka tukee huoltovarmuuskriittisiä toimijoita pilvipalveluiden käyttöönoton päätösprosessissa. Ohjeistus tullaan jakamaan projektiin valmistuttua julkisesti eri kanavissa.

Projektissa kootaan huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä ja organisaatioista työryhmä, joka tarkastelee nykyisten huoltovarmuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen, pilvipalveluiden ja julkisen hallinnon tietoturvaan liittyviä ohjeiden ja käytännön kokemusten kautta, millaista lisätietoa tarvitaan pilvisiirtymän päätöksenteon tueksi. Lisäksi projektissa haastatellaan useita organisaatioita heidän kokemistaan haasteista ja saavutuksista. Haastattelujen tuloksia hyödynnetään ohjeistuksen tuottamiseen.

Kutsu haastatteluun / työryhmään

Onko sinulla kokemuksia pilveen siirtymiseen liittyvästä päätöksenteosta? Mitä teemoja päätöksenteossa on syytä huomioida? Mistä oli hyötyä tai haittaa? Oliko PiTuKri kova pala? Torppasiko lainsäädäntö pilvisiirtymän?

Jaa meille kokemuksesi!

Etsimme huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita osallistumaan uuden pilvipalvelut ja huoltovarmuus -ohjeistuksen luomiseen. Mukaan osallistumaan haetaan:

1. Yritystedustajia - Huoltovarmuuskriittisten eri toimialojen yritysten edustajia, ketkä ovat pilvipalveluita lähteneet tai ovat lähdössä hyödyntämään. - Palveluita tuottavien yritysten edustajia - hyperscalereiden edustajia.

2. Julkishallinnon organisaatioiden edustajia.

Ja koska päätösprosessista on kyse haetaan kokemusta liiketoiminallisista päätöksistä tai jatkuvuudenhallinnan lähtökohdista tapahtuneesta päättelystä.

 

Organisaatiosi edustaja voi osallistua kahdella eri tavalla:

 1. Osallistuminen työryhmään. 
  1. Työryhmän tehtävänä on yhdessä kehittäen rakentaa kohderyhmää parhaiten tukeva materiaali. 
  2. Työryhmä kokoontuu muutamaan 3-4h työpajaan syksyn 2022 aikana. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä työryhmän kanssa. Työpajojen tarkoitus on yhdessä keskustella ja kehittää kohderyhmää parhaiten palveleva ohjeistus päätöksenteon tueksi. 
 2. Osallistuminen haastatteluun. 
  1. Noin 45 minuutin haastattelu, joka ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Haastattelu voidaan järjestää joko fyysisenä tapaamisena tai etähaastatteluna. Sopivasta tavasta sovitaan erikseen haastateltavan kanssa. 
  2. Haastattelutuloksia käsitellään anonyymisti
  3. Haastattelut pyritään toteuttamaan syys-lokakuun aikana

Osallistumaan kiinnostuneet toimijat valitaan joko työryhmään tai haastatteluun siten, että saamme mahdollisimman kattavia näkökulmia ja kokemuksia eri aloilta ja eri aihepiireistä. 

 

Ilmoittaudu viimeistään 02.09.2022 päivän kuluessa sähköpostilla osoitteeseen digipooli@teknologiateollisuus.fi. Kirjoita otsikoksi "Pilvipalvelut ja huoltovarmuus - haluan mukaan" sekä mainitse lyhyesti kokemuksistasi pilveen siirtymisen päätöksenteosta ja mikä on sinulle mieluisin tapa osallistua.

 

Lisätietoja saa kysymällä ym. osoitteesta.