TIETO Tunnelmia salista
Blogi

TIETO22 tulee - lue mistä on kyse!

TIETO22 on vuoden 2022 aikana toteutettava laaja kyberturvallisuusharjoitus, jossa kehitetään harjoittelijoiden varautumista ja erityisesti yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken häiriötilanteissa. Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

TIETO22-harjoitus on perinteikkäässä TIETO-harjoitusmaailmassa 1970-luvulta lähtien pidetty joka toinen vuosi. TIETO20 oli ensimmäinen ns. hybriharjoitus, jossa harjoitukseen intensiivivaiheeseen osallistuneet henkilöt olivat etäratkaisuilla kiinni pelialustassa toimistoltaan tai kotoaan.

TIETO22 rakenne on noudattaa pitkälti TIETO20 viitoittamaa tietä. Keväällä 2022 harjoitukseen osallistuvat saavat rautaisannoksen teoriaa kyber- ja informaatioturvallisuuden alueilta. Koulutukseen on myös lisätty laaja-alaisen vaikuttamisen muotoja monipuolisesti. Harjoitus kulminoituu syyskuun lopussa pidettävään kolmen päivän intensiiviharjoitukseen, jossa osallistujat pääsevät testaamaan osaamistaan erillisessä peliympäristössä Suomeen kohdistuvan laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa.

Harjoituksessa ja intensiivivaiheessa pääteemana on tänä vuonna finanssiala mutta harjoituksen tapahtumat kohdistuvat laajasti yhteiskuntaamme. Aina ajankohtaista on laaja-alaisen vaikuttamisen yhteiskuntaan kohdistuvien häiriöiden simulointi. Keskeisiä harjoituksessa esillä olevia aiheita ovat viranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön ja toiminnan ymmärtäminen ja käytännön eväiden antaminen (Public Private Partnership, PPP).

Varautuminen pohjautuu  yleisesti organisaation suojattavien etujen tunnistamiseen ja niihin mahdollisesti kohdistuvien uhkien määrittämiseen. TIETO22-harjoituksesssa esiin nousee myös toimitus- ja palveluketjujen kriittisyyden tunnistaminen yhdeksi organisaation keskeiseksi suojattavaksi eduksi. Näiden kautta tilanneymmärrys varautumisen johtamisessa nousee uudelle tasolle.

Käytännössä harjoituksen intensiivivaiheen osallistujat ovat osa pelin virtuaalisen yrityksen Crisis Management Team-toimintaan (CMT). CMT:ssä harjoittelijalla voi olla vastuulla esim. tiedottaminen, lakitoimintoja tai yhteistyöverkostosta huolehtiminen ja muita kriisissä tarvittavia tehtäviä kuten tilannekkuvan ylläpitoa. CMT:n toiminta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden harjoitella vakavien yhteiskunnan häiriötilanteiden vaikutusten alla toimimista ja johtamista. Harjoittelijoilla on mahdollista testata oman organisaationsa kriisin hallinnan prosesseja ja kehittää niitä yhä pidemmälle.

Kun edellä kuvattuun soppaan laitetaan vielä mausteeksi EU:n tulevat CER- ja NIS2-direktiivit, alkaa varmasti jännittävän ja mielenkiintoisen harjoituskokonaisuuden keitoksen ainekset olla kuta kuinkin kasassa. Vielä pitää keitos saada kiehumaan ja sen saatte aikaan Te - eli kaikki harjoitukseen osallistuvat henkilöt!

 

Tervetuloa mukaan!

 

Oittisen kuva

Tero Oittinen

HVO Digipooli