TIETO20 studio
Blogi

TIETO22 - Mihin varautua

TIETO22-harjoitus etenee ja avaustilaisuuden jälkeen osallistujat ovat päässeet tekemään Jakson 1 ennakkotehtäviä. Niiden myötä osallistujat perehtyvät oman organisaationsa liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen suunnitelmiin. Harjoituksen tavoitteena on tuottaa informaatiota näiden suunnitelmien kehittämiseksi. Käytännössä harjoittelijat pääsevät peilaamaan harjoituksen aiheita suunnitelmiinsa.

Mihin varautua

Jaksoon 1 liittyy 16.3.2022 pidettävä webinaari, missä käsitellään jatkuvuudenhallinnalle tärkeitä aiheita – asioita mihin pitää varautua. Osallistuvien organisaatioiden nykyhetken suunnitelmia pyritään haastamaan ja parantamaan mm. seuraavien aiheiden kautta

  • Hybridi- ja informaatiovaikuttaminen
  • Kriisiviestintä
  • Organisaatioiden kriisinhallintamallit ja kriisitiimien toiminta
  • Kriittisten liiketoimintojen tunnistaminen ja priorisointi
  • Alihankintaketjujen hallinta

 

Tapahtuman yhteydessä päästään käsittelemään vallitsevaa tilannetta ja peilaamaan sitä organisaatioiden omiin suunnitelmiin - ja jos suunnitelmat eivät vastaa tilanteeseen, voinee sen tulkita tarkoittavan päivitystarpeita. Tämä (suunnitelmien tarkastaminen) lienee ylipäänsä järkevä toimenpide nykyisessä tilanteessa.

 

Tilanteen vaikutukset harjoitukseen

Kahden vuoden välein järjestetyillä TIETO-harjoituksilla on pitkä historia 1970-luvulta lähtien, ja niiden tavoitteet ovat olleet pääpiirteissään samat jo useamman syklin ajan. Muutoksia järjestelyihin on kuitenkin nähty, kun koronaviruspandemia modernisoi harjoituksen järjestelyt nykyiseen muotoonsa.

Nyt käynnissä olevan TIETO22-harjoituksen suunnittelu käynnistyi TIETO20-harjoituksen päätyttyä. TIETO22-suunnittelussa korostuu monimuotoiset toteutustavat etä-, läsnä- ja hybridijärjestelyin, jotka mahdollistavat harjoituksen toimeenpanon parhaalla mahdollisella tavalla kestäen häiriöitä.

 

Harjoituksen taustatarinat ja skenaariot ovat merkittävässä osassa harjoituksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ne on pyritty pitämään sellaisina, että ne liittyvät reaalimaailman ilmiöihin. Nykytilanne on aiheuttanut päivityksiä skenaarioon, ja niitä tehdään edelleen harjoituksen edetessä.

Harjoitus jatkuu suunnitellusti tavoitteidensa ja rakenteensa puolesta; kehittää yritysten ja organisaatioiden jatkuvuuden hallintaa ja varautumista erilaisiin häiriöihin.

 

Jatketaan siis harjoittelua, verkostoidutaan ja kehitetään toimintaamme!

 

Harjoituksen viestinnästä

Harjoitukseen osallistujat ovat viestineet harjoituksen aiheista ja omasta kehityshalustaan ilahduttavan paljon. Esimerkillisesti aktiivisimmat osallistujat ovat tehneet oman viestintäsuunnitelmansa harjoituksen elinkaaren ajalle. Oli hienoa huomata, että viestintäsuunnitelmat sisältävät sisäisen viestinnän toimenpiteitä julkisten lisäksi. Osallistujien oman organisaation sisäinen kehitys onkin yksi harjoituksen tavoite ja se että tietoisuus varautumisesta leviää, ja parhaimmillaan saa aikaan kulttuurimuutosta.

 

Jatketaan siis aktiivista viestintää niin julkisesti kuin sisäisesti organisaatioissa ja viedään varautumisen ilosanomaa eteenpäin kohti häiriöitä kestävää toimintaa.

 

Harjoitukseen liittyvää viestintää voit tarkastella Digipoolin sivuilta (https://www.digipooli.fi/fi/tieto22/tieto22-mediassa), missä on mukana myös em. aktiivisten osallistujien julkaisuita.