Rob Price CDR
Blogi

Rob Price: Miksi tarvitsemme yritysten digitaalista vastuuta?

Kansainvälisen yhteistyöryhmän koostama Corporate Digital Responsibility -manifesti julkaistiin lokakuussa. Ryhmän vetäjänä toiminut Rob Price lähetti videotervehdyksen Digipoolin vuosiseminaarin. Tässä artikkelissa Price kertoo, mistä CDR-manifestissä on kyse.

Digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla on elämäämme merkittävä vaikutus, joka on korostunut etenkin pandemian aikana. Vai missä olisimmekaan ilman, että merkittävä osa työvoimasta olisi voinut työskennellä tehokkaasti kotoa käsin käyttämällä Zoomin ja Teamsin kaltaisia työkaluja nopeiden laajakaistayhteyksien välityksellä? Tai tehdä ruokaostoksensa verkossa ja käydä lääkärin vastaanotolla pelkän sovelluksen kautta?

Samaan aikaan on myös todettava, että yksityisyytemme ei ole koskaan ollut niin uhattuna kuin nyt. Salasanamme ja henkilökohtaiset tietomme paljastuvat yhä useammin verkkohyökkäyksissä ja tietovuodoissa, ja kohdennetut valeuutiset ja lisääntyneet salaliittoteoriat uhkaavat demokratiaa.

2010-luvun lopulla erityisesti Euroopassa onkin alettu puhua näkemyksestä, jonka mukaan organisaatioiden tulisi kantaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun lisäksi myös digitaalista vastuuta (Corporate Digital Responsibility; CDR). CDR:n myötä edellä mainitut vastuullisuuden näkökulmat laajenevat ja saavat digitaalisuudesta ikään kuin kaikkia näitä läpileikkaavan uuden syvyyden, jolla on merkittäviä vaikutuksia fyysiseen maailmaan, jossa elämme.

 

CDR pohjaa siihen olettamukseen, että organisaatioilla tulisi olla nykyistä suurempi vastuu luoda myönteisempiä tuloksia yhteiskunnalle ja planeetalle sekä lieventää digitaaliteknologian väärinkäytön vaikutuksia. Yritysten ja muiden organisaatioiden tulisi siis tarttua toimeen lisätäkseen digitaalisen teknologian myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan sekä minimoidakseen kielteisiä pelkkien lakisääteisten velvoitteiden lisäksi.

Olemme viimeisen puolen vuoden aikana kansainvälisessä tutkijoiden ja yritysasiantuntijoiden ryhmässä tehneet laajamittaista yhteistyötä koostaaksemme aihetta käsittelevät työt yhdeksi kansainväliseksi määritelmäksi. Käytämme tästä määritelmästä nimeä CDR-manifesti.

CDR-manifestin tavoitteena on saada organisaatiot miettimään, millaisia myönteisiä vaikutuksia niillä voi olla, kun ne hyödyntävät digitaaliteknologiaa innovaatiotoiminnassaan yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi. Manifesti yhdistää seitsemän digitaalista yritysvastuuta koskevaa perusperiaatetta, jotka ovat:

 

1. Vahvan ja vastuullisen digitaalisen hallinnon edistäminen

Lainsäädännön, sääntelyn ja eettisten ohjeiden edistäminen niillä maantieteellisillä alueilla, joilla organisaatio toimii.

 

2. Sitoutuminen monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen

Sen varmistaminen, että digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä sekä näiden tekoon osallistuvien työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

 

3. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäminen

Koko yhteiskunnan suojelemiseen digitaalisten tuotteiden ja palvelujen haitallisilta seurauksilta, henkilötietojen suojaaminen, yksityisyyden suojan parantaminen, digitaalisen köyhyyden poistaminen.

 

4. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten huomioon ottaminen

Algoritmien ja datan käytön avoimuus organisaatiossa niin osakkeenomistajille, työntekijöille kuin kuluttajillekin. Oikeudenmukaisempi jako voitoista sekä organisaatioiden sisällä että niiden ulkopuolella ja yritysten digitaalisten päätösten vaikutusten huomioiminen yhteiskuntaan.

 

5. Vaikutustalouden edistäminen

Ekologisesti ja yhteiskunnallisesti parempien digitaalisten tuotteiden kysynnän parantaminen, kiinnitetään huomiota cleantech-, greentech-, orgaanisiin ja vähän jätettä tuottaviin toimitusketjuihin sekä investoidaan kestäviin ja yhteiskunnallisesti vaikuttaviin aloitteisiin.

 

6. Kestävän planeetan luominen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (tai muihin vastaaviin tavoitteisiin nähden) oman vaikutuksen ymmärtäminen ja raportoiminen. Yritysten on mentävä oman ympäristövaikutuksensa lieventämistä pidemmälle (nollanollan tai hiilinegatiivisuuden ohi) ja innovoitava luodakseen tuotteita ja palveluja, joiden yhteiskunnallinen tai ekologinen vaikutus ylittää organisaation oman vaikutuksen.

 

7. Teknologian ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

 

Lievennetään ja minimoidaan vaikutuksia. Toteutetaan ympäristöä koskeva tietotekniikkastrategia, ymmärretään teknologian seuraukset, siirretään energiankäyttöä uusiutuviin energialähteisiin ja minimoidaan kompensoinnin käyttö.

Lopuksi on vielä todettava, että on yksi asia toimia GDPR-asetusten mukaisesti, mutta aivan eri asia vaikuttaa koko yhteiskunnan henkilötietojen hallintatapaan esimerkiksi edistämällä lainsäädännön parantamista tai toimittamalla yhteiskunnalliselta merkitykseltään, saatavuudeltaan tai ilmaston kannalta parempia digitaalisia tuotteita.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että viimeistään nyt yritysten olisi varmistettava, että sisäiset asiat ovat kunnossa ja suunnattava tarkastelunsa ulkoisiin vaikutuksiinsa digitaalisaation saralla.

Manifesti on koostettu erit. seuraavien kirjoittajien näkemyksistä

  • Saskia Dörr (WiseWay, Springerin kirjan "Corporate Digital Responsibility" kirjoittaja).
  • Tim Frick (Mightybytes ja CDR:n säännöllinen kirjoittaja).
  • Christopher Joynson (CDR:n määritelmän perustaja, Atos).
  • Oliver Merx (maailmanlaajuisen CDR:n LinkedIn-ryhmän perustaja).
  • Rob Price (CDR-määrittelyn perustaja, aiemmin Worldline, nyt Alchemmy).
  • Michael Wade (CDR:n määritelmän perustaja, International Institute for Management Development - IMD, Lausanne).

Rob Price, Corporate Digital Responsibility -liikkeen perustaja

Kansainvälinen inspiraatiopuhujamme Rob Price on yksi Corporate Digital Responsibility -liikkeen perustajista ja A New Digital Responsibility -podcastin juontaja. Price toimii johtajana Alchemmy-nimisessä konsulttiyrityksessä vastuullaan digitaalinen etiikka ja digitaalinen muutos.

 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/rob-price-4a44884

Twitter https://twitter.com/The_Digital_COO

https://corporatedigitalresponsibility.net/cdr-definition-finnish