TIETO20 MOD1 - Q2/2020

TIETO20 MOD1 - Q2/2020

TIETO20-harjoituksen Moduuli I  Q2/2020

Tilaisuus järjestettiin verkkoseminaarina.

Moduuli I:n aiheena oli Kyber hybridin osana

Alustava ohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita
- Hybridivaikuttaminen
- Informaatiovaikuttaminen
- Kriisiviestinnän johtaminen
- Kriittisten liiketoimintaprosessien, asiakkaiden ja alihankkijoiden tunnistaminen
- Kriittiset, liiketoimintaan liittyvät järjestelmät ja niiden varmentaminen
Tarkemmat rekisteröitymisohjeet seminaariin (web-osoite, salasana jne.) lähetetään noin viikko ennen tapahtumaa.

Moduulin 1 tavoitteena on sparrata osallistuvia organisaatioita jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja kriisiviestinnän suunnitelmien kehittämisessä. Pyrkimyksenä on löytää konkreettisesti päivitettävää suunnitelmissa asiantuntijoiden ja vertaistuen tukemana.

Harjoitukseen liittyvät myös ennakkotehtävät, jotka tukevat osallistujien jatkuvuuden hallinnan kehittämistä myös nyt vallitsevassa poikkeustilanteessa.  

Viestimme harjoituksesta HVO Extranetissä, Twitterissä @Digipooli ja @Varmuudenvuoksi, sekä huoltovarmuuskeskuksen sivuilla (https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/). 

    Jos haluat lisätietoja harjoituksesta, ota yhteyttä HVO Digipooliin: digipooli@teknologiateollisuus.fi