TIETO20

Tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus

 

logo

TIETO20-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää kyberhäiriötilanteissa sparraava harjoituskokonaisuus lujittaa elintarvike-, vesi- ja polttoainehuoltoa sekä niihin liittyvää logistiikkaa kyberhyökkäysten varalta.

Tavoitteena on harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi. Harjoitus on skenaariopohjainen strategisen tason harjoitus, joka järjestetään kolmiosaisena.

Tänä vuonna harjoitukseen osallistuvat elintarviketeollisuus, kauppa- ja jakelu, öljynjakelu, logistiikka ja liikenne – erityisesti logistiikkakeskittymät – sekä vesihuolto. Mukana ovat myös toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä poliisi.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen kuten elintarvike- ja vesihuollon, logistiikan sekä julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laajat kyberhäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen ja kyberhäiriöiden hallinta vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kehitetään sopimussuhteista yhteistyötä

Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen digitaalisen turvallisuuden kehitysohjelmassa.

Vahvuutemme on kriittisistä toiminnoista vastaavien yritysten ammattitaidossa sekä viranomaisten kyvyssä kriisitilanteessa vahvistaa yritysten toimintakykyä esimerkiksi havaintotiedoilla, toimintaohjeilla sekä asiantuntijatuella. Yhdessä vakavat häiriötilanteet havaitaan nopeammin ja kokonaiskuvan muodostaminen haastavista tilanteista nopeutuu. Samalla syntyy myös kyky torjua häiriön vaikutukset ja palautua normaaliin toimintaan. Läheinen yhteistyö mahdollistaa viranomaisten tuen tehokkaan kohdistamisen laajoissa, useisiin yrityksiin vaikuttavissa häiriötilanteissa.

Harjoituksen organisoinnista vastaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Harjoituksen järjestämisestä vastaa Huoltovarmuuskeskus. Nyt järjestettävä TIETO20-harjoitus on osa pidempiaikaista jatkumoa. Harjoituksa on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti.

Harjoitus toteutetaan seuraavasti:

  • MOD1 Q2/2020 etätoteutus
  • MOD2 Q3/2020 lähitoteutus
  • MOD3 (Intensiivivaihe) Q1/2021
  • Harjoituksen purku Q1/2021
  • Seurantaseminaari Q3/2021 

 

Lisätietoja

digipooli@teknologiateollisuus.fi