Lukittu

Oletteko jo keskustelleet etätyövälineiden tietoturvakovennuksista?

Etätyöstä on tullut yhä tavanomaisempaa. Vaikka joissain organisaatioissa on kesän jälkeen palattu takaisin työpaikoille, ovat monet keväällä käyttöön otetut paikkariippumattomat työn tekemisen tavat tulleet pysyväksi osaksi niidenkin arkea. Tämä sinänsä positiivinen kehitys asettaa lisää paineita yritysten tietoturvalle sekä tietoturvakovennusten käyttöönotolle.

Digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta yrityksille olisi helpompaa, jos työtä voitaisiin tehdä sille nimetyssä paikassa, oman, suljetun verkon ja rajoitetusti käytettävissä olevien tallennus- ym. palveluiden avulla, suojatulla yhteydellä. Kaikki poikkeukset tähän kasvattavat sellaisten rajapintojen määrää, joiden kautta yrityksen arvokkaimpiin tietoihin voidaan yrittää päästä käsiksi.

 

Turvallisuusasiantuntijoiden tueksi laadimme keväällä 2020 F-Securen riippumattomien asiantuntijoiden kanssa oppaan yleisimmin käytössä olevien etätyövälineiden ja työssä käytettävien viestintäpalveluiden tietoturvallisuudesta. Mukana on myös toukokuussa 2020 saatavilla oleviin aineistoihin perustuva vertailutaulukko näiden palveluiden turvallisuudesta sekä saatavilla olevista “kovennuksista”.

 

Tietoturvaparannuksissa eli kovennuksissa on lähtökohtaisesti kyse joustavamman työskentelyn mahdollistamisesta varmistamalla työskentelyn turvallisuus. Käytännössä kyse voi olla hyvin eritasoisista toimenpiteistä aina näyttösuojan hankinnasta palomuurien tai monivaiheisten tunnistusmenetelmien käyttöönottoon. Viimeistään nyt, kun olemme tilanteessa, jossa etätyön tekemisestä on tullut kiinteämpi osa normaalia arkea, pitäisi työvälineiden turvallisuuskovennuksia vähintäänkin harkita.

 

Yllä mainitussa selvityksessämme kävi ilmi, että monien siinä mukana olleiden palveluiden osalta kovennukset edellyttävät tuotteen ostoa tai ovat saatavilla vain erillisellä lisämaksulla. Käytännössä palvelun käyttö voi siis olla ilmaista, mutta sen turvallinen käyttö maksullista. Tästäkin yritysten johdon olisi syytä olla perillä sekä mahdollisesti varautua asiaan myös taloudellisessa mielessä.

 

Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan -oppaan löydät Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkaisut/

Huomioithan, että esitetyt kovennusohjeet ja -vinkit olivat ajantasaisia 15.5.2020 ja ovat jo voineet päivittyä.