Digipoolin toiminta
Uutinen

Katsaus Digipoolin vuoteen 2022

Vuonna 2022 Digipoolin toiminnassa korostuivat TIETO22-harjoituksen järjestäminen ja toimialojen kyberturvallisuuden tilanneselvityksen toteutus. Digipooli panosti vuonna 2022 erityisesti viestintään, vaikuttavuuteen ja tilannekuvaymmärrykseen sekä verkostotoiminnan edistämiseen.

Huoltovarmuusorganisaation (HVO) Digipooli on digitaalisen yhteiskunnan varautumista edistävä yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaelin. Digipooli vahvistaa huoltovarmuuskriittisten toimialojen ja yritysten kyberresilienssiä.

Digipoolin ja sen verkoston tavoitteena on, että suomalaisen yhteiskunnan vakautta heikentäviä häiriöitä olisi vähemmän. Digipooli parantaa myös yritysten kykyä kestää mm. liiketoimintaan kohdistuvia häiriöitä ja nostaa esiin digitaalisen turvallisuuden merkitystä yritysten strategioissa.

#Digisignaali22
#Digisignaali22 tunnelmia

Vuoden 2022 tärkeimmät nostot:

Tilaisuudet ja näkyvyys:

 • Tieto22 -harjoituksessa oli mukana ennätysmäärä osallistujia sekä organisaatioita. Intensiivivaiheeseen osallistui yli 400 henkilöä ja 170 eri organisaatiota, joista 130 oli yrityksiä. Valmiusharjoituksessa harjoiteltiin varautumista laajaan maksuliikennehäiriöön.
 • Digipooli järjesti vuosiseminaarin #DigiSignaali22, jonka aiheena oli “Mitä maksaa hyvä varautuminen”.
 • Digipooli järjesti 37 yritystapaamista, joiden myötä Digipooliin kuuluvien yritysten määrä nousi yli sataan huoltovarmuuden kannalta kriittiseen yritykseen.
 • Digipooli loi ohjeistuksen, jota yritykset voivat käyttää päätösprosessissa tukena, jotta päätökset pilvipalveluiden käytöstä huomioisivat paremmin huoltovarmuuden tarpeita.
 • Digipooli järjesti koko huoltovarmuusorganisaatiolle suunnatun Digitaalinen turvallisuus HVO:ssa (DTHVO) -tapahtuman, jossa nostettiin esiin aiheita, joissa Huoltovarmuusorganisaatiolle on tarjolla tukea Digipoolin, HVK:n ja KTK:n toimesta.

 

Toimialakatsaukset ja koulutukset:

 • Digipooli toteutti yhdessä Accenture Oy:n kanssa toimialojen kyberturvallisuuden kartoitusselvityksen. Selvitykset tuotetaan kahden vuoden välein.
 • Digipooli tuotti #Strategia22 -projektissa työkaluja digitaalisen turvallisuuden huomioimiseksi yritysstrategiassa ja strategiatyössä, kuten huoneentaulun sekä ohjeistuksen yrityksille.
 • Digipooli aloitti #Strategia22 -projektin myötä yhteistyön Boardman-verkoston ja Tampereen kauppakamarin HHJ Pro -koulutusten kanssa. Strategia-aiheen käsittely alkoi myös Johdon Cyber Master -erityisammattitutkinnossa. Koulutusohjelma edistää ohjeistuksen levitystä yrityksissä sekä kouluttaa sen sisältöä yritysedustajille.
 • Digipooli toteutti SITRAn Reilun datatalouden sääntökirjaan tietoturvalaajennuksen pyrkimyksenä vaikuttaa alustatalouden kehitykseen niin, että tietoturvakysymykset nousevat esiin jo hankkeiden varhaisessa vaiheessa. Laadittu laajennusosa on ensimmäinen kotimainen aihetta käsittelevä ohje, jolla on potentiaalia toimia Euroopassa erottautumistekijänä ja aiheena, joka voidaan viedä Suomesta alustatalouden kansainvälisiin keskusteluihin.

 

Vaikuttava sidosryhmäyhteistyö:

 • Digipooli edisti Kiinteistö- ja rakennusalan (KIRA) kyberturvallisuustietoisuutta mm. tuottamalla pientaloasujien kyberturvallisuusohjeen Naantalin asuntomessuille sekä Turvallisuusjärjestelmien Digiturvallisuus -ohjeistuksen.
 • Digipooli teki kansainvälisiä avauksia mm. harjoitusyhteistyötä Ruotsin turvallisuusviraston MSB:n kanssa TIETO22-harjoituksessa. Harjoituksessa kävi tutustumiskäynnillä myös Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) edustajia Virosta.
 • Digipooli osallistui Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman ohjaamiseen, projektien sisältöjen tavoitteiden määritykseen ja Digipoolin järjestämisvastuulla olevia projektien edistämiseen. 

TIETO22-harjoituksen tunnelmia
Tieto22 tunnelmia - kuva by meeri utti