#Strategia22 - projekti
Uutinen

#Strategia22 – Turvaa digi, turvaa bisnes

Harvassa ovat firmat, joilla ei olisi minkäänlaista strategiaa. Harvassa ovat firmat, jotka toimivat täysin ilman digitaalisia työkaluja, internetin ulkopuolella tai ilman teknisiä rajapintoja. Yhä useammassa yritysstrategiassa huomioidaan digitalisaatio, mutta liian harvassa kolikon toinen puoli eli digitaalinen turvallisuus.

DIGITALISOITUNUT LIIKETOIMINTA SITOO YRITYKSET TOISIINSA

Yhteiskunnan digitalisoituminen on tehnyt yrityksistä ja organisaatioista entistä riippuvaisempia toisistaan. Liiketoiminta verkottuneessa yhteiskunnassa edellyttää vahvaa luottamusta, olipa kyse omien liikesalaisuuksien tai henkilöstön ja asiakkaiden tietojen suojaamisesta. Haaste koskee samalla tavoin kaikenkokoisia ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Digitaalisen maailman muutosvauhti on niin nopea, että yhteiskunnallinen sääntely ei pysy perässä.

 

FIKSU YRITYS TOIMII PAREMMIN KUIN EDELLYTETÄÄN

Siksi fiksut yritykset ja erityisesti niiden päättäjät valitsevat olla askeleen edellä. Digitalisoinnin turvallisuus kirjataan osaksi yrityksen strategiaa, ei ainoastaan turvaverkkona, vaan myös liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. Valveutunut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen näkevät siinä parhaimmillaan kilpailuedun, jolla voidaan erottua muista minimoimalla häiriöt ja takaamalla turvallisuus. Digitaalinen turvallisuus on osa yrityksen vastuullisuutta, ja kuluttajat ja työntekijät osaavat vaatia yrityksiltä koko ajan enemmän sen varmistamiseksi. 

 

STRATEGIA22 – DIGITAALINEN TURVALLISUUS YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI

Strategia22-projektissa kartoitetaan kuinka yritysten strategioissa huomioidaan liiketoiminnan digitalisaation turvallisuus. Käytännössä selvitetään, millaiset strategiatyön lähtökohdat yrityksissä ovat, kuinka strategioita muodostetaan ja millaisiin kyberturvallisuuden toimenpiteisiin strategia johtaa yrityksissä. Osallistavissa tapahtumissa tuetaan ja sparrataan yrityksiä kehittämään omaa strategiaansa. Projektin pohjalta laaditaan raportti ja ohjeistus, jossa annetaan neuvoja liiketoiminnan digitaalisen turvallisuuden huomioimiseen strategiatyössä sekä sen johtamiseen.

Strategia22-projekti tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kääntää liiketoiminnan digitaalinen turvallisuus strategiseksi eduksi haavoittuvuuden sijaan. Yritysten toimiessa laajana rintamana digitalisaation turvallisuudesta tulee koko Suomen kilpailuetu.

 

Projektin tapahtumat:

Ensimmäinen tapahtuma "Digitalisoinnin strategiset vaikutukset yrityksen toimintaympäristön turvallisuuteen." järjestettiin 27.10. sisältäen aiheita strategiatyön rakenteesta käytännön kokemuksiin siitä mitä vaaditaan, jotta aiheet tulevat strategiassa käsitellyksi. Tutustu tapahtuman sisältöihin sen tallenteen kautta.