TIETO20 MOD2 - Q3/2020

TIETO20 MOD 2 - Q3/2020

TIETO20 moduuli II teemana on Verkoston toiminta.

Kaikki yritykset kuuluvat useisiin eri verkostoihin ja näiden tunnistaminen on keskeistä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Moduulin II tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä verkoston merkityksestä häiriötilanteissa. Tämä tehdään verkostoitumalla ja esittelemällä verkoston toimijoita ja niiden tehtäviä, sekä perehtymällä sovittuihin toimintatapoihin ja edelleen kehittämällä niitä. Tämän lisäksi tavoitteena on tunnistaa sopimuspohjiin ja sopimuksiin päivitystarpeita, jotka entisestään parantavat organisaatioiden kykyä pärjätä yhdessä häiriötilanteissa.

Tämän hetken (31.8.2020) tiedon mukaan tulemme järjestämään tilaisuudet webinaarimuodossa kahtena eri päivänä - samalla sisällöllä.